ClientEarth

Stanowisko ClientEarth dotyczące rozbudowy elektrowni Opole

Fundacja ClientEarth Polska jest organizacją pozarządową typu non-profit , składającą się z zespołu polskich prawników w Warszawie, którzy pracują na rzecz ochrony bioróżnorodności oraz dążą do zapewnienia, iż krajowy system wytwarzania energii jest nowoczesny, a jego oddziaływanie na środowisko i zdrowie ludzi jest ograniczone do niezbędnego minimum. Jesteśmy działaczami ekologicznymi, dla których prawo stanowi narzędzie dla poprawy ochrony środowiska. ClientEarth jest członkiem Koalicji Klimatycznej, grupującej polskie organizacje pozarządowe działające na rzecz ochrony klimatu.

W związku z planami rozbudowy elektrowni węglowej w Opolu (Bloki 5 i 6) uczestniczyliśmy wraz z innymi organizacjami pozarządowymi w postępowaniu dotyczącym oceny ich oddziaływania na środowisko. Powodem, dla którego sprzeciwiamy się temu projektowi w jego obecnym kształcie, jest fakt, iż zgodnie z raportem o oddziaływaniu na środowisko, elektrownia będzie miała ogromny wpływ na środowisko oraz zdrowie mieszkańców, zwłaszcza ze względu na emisje CO2 i rtęci. Tymczasem prawo Unii Europejskiej wymaga dokonania, w tak dużych elektrowniach węglowych, oceny możliwości zastosowania systemu wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (tzw. „CCS”).

W przypadku nowych bloków projektowanych w Opolu ocena ich gotowości do wdrożenia systemu CSS nie została sporządzona . Dlatego też zakwestionowaliśmy tę decyzję przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, który podzielił nasze argumentację. Od tego wyroku wniesione zostały skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wyrok NSA ma zostać ogłoszony 2 października.

Nie sprzeciwiamy się wszystkim elektrowniom węglowym w Polsce. Naszym celem jest chęć wzmocnienia polskiej gospodarki poprzez zapewnienie, iż inwestycje poczynione zostaną w czystą i nowoczesną energię. Paliwa kopalne – w tym węgiel – mogą stanowić część niskoemisyjnego systemu energetycznego, lecz musi to być czysty węgiel. Innymi słowy, w przypadku tak olbrzymich inwestycji jak elektrownie węglowe, spełnione muszą być wszystkie wymagania określone w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej. Dążymy do tego by wymagania wynikające z krajowego oraz unijnego prawa ochrony środowiska były wypełniane w pełnym zakresie, a także by organizacje pozarządowe mogły uczestniczyć w podejmowaniu decyzji, które mają znaczący wpływ na ludzkie zdrowie i środowisko.

Biorąc pow uwagę wysokie standard profesjonalne nie chcielibyśmy wypowiadać się w sprawie zawisłej przed NSA przed wydaniem wyroku. Chętnie skomentujemy wyrok po jego ogłoszeniu.

Udostępnij...
Share on Facebook! Tweet this! Share on LinkedIn! Email!

Obserwuj nas!

Nasze raporty w Twojej skrzynce!

Wszystkie nowe analizy i raporty prawne ClientEarth można bezpłatnie otrzymywać na swoje skrzynki e-mail.