Ochrona przyrody archiwum

 • Eurasian Pygmy Owl - Glaucidium passerinum - in the drizzle

  Komisja Europejska w Puszczy Białowieskiej

  Dwie ważne międzynarodowe instytucje, wobec których Polska ma zobowiązania w związku z ochroną Puszczy Białowieskiej wybrały początek czerwca, by przyjrzeć się sytuacji w lesie na miejscu.

 • Bison running across a path in the Bialowieza Forest

  Ekspert IUCN: strona polska powinna poinformować UNESCO o planowanej wycince

  UNESCO nie jest w stanie zmusić żadnego państwa, by wywiązywało się ze swych zobowiązań. Jeśli jednak dany obiekt utraci swoje unikalne cechy, dzięki którym został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa, to będzie musiał zostać z niej zdjęty.

 • Forest swamp

  Przedstawiciele UNESCO w Puszczy Białowieskiej w związku z kontrowersyjną decyzją o wycince

 • Image of black woodpecker nest

  Cała Europa apeluje o zachowanie Puszczy Białowieskiej

  O Puszczę Białowieską upominają się europosłowie oraz naukowcy z czołowych uniwersytetów z całej Europy.

 • Tak zwany “program naprawczy” dla Puszczy Białowieskiej odwraca uwagę od meritum

  Dziś podczas konferencji prasowej Minister Środowiska ogłosił rozpoczęcie tak zwanego “programu naprawczego” dla Puszczy Białowieskiej.

 • Obraz Wycinka w Puszczy

  ClientEarth w liście do Ministra Środowiska: Wycinka w Puszczy naruszy prawo

  Podpisanie przez Ministra Środowiska aneksu do Planu Urządzenia Lasu, który umożliwia wielokrotne zwiększenie wyrębu drewna w Puszczy Białowieskiej, narusza unijne prawo.

 • List otwarty do ministra Jana Szyszko

  List otwarty do ministra Jana Szyszko w sprawie podpisania aneksu do Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Białowieża

 • ClientEarth

  Z punktu widzenia prawa unijnego kwestia wycinki w Puszczy Białowieskiej jest jednoznaczna

 • ClientEarth

  Czy europejska przyroda będzie w przyszłości pod ochroną?

 • ClientEarth

  Mocny głos Ministra Środowiska na rzecz przyrody

 • ClientEarth

  Ważą się losy europejskiej przyrody!

 • ClientEarth

  Komisja Europejska przyznaje – plan ochrony przyrody zawiódł. Co dalej?

 • ClientEarth

  Organizacje pozarządowe ponawiają apel do Ministra Środowiska o obronę polskiej przyrody i krajobrazu

 • ClientEarth

  Natura 2000 – więcej ptaków i korzyści dla rolników

 • ClientEarth

  Powiedz TAK dla Natury!

 • ClientEarth

  Korzystna dla środowiska decyzja GDOŚ w sprawie inwestycji przeciwpowodziowych