Artykuły archiwum

 • ClientEarth

  Nowa polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej: reguły gry są równie ważne jak poziom ambicji klimatycznych

 • ClientEarth

  Ryby wygrały z elektrownią

 • ClientEarth

  Nieudana transpozycja: ClientEarth o niezgodności Małego Trójpaku z dyrektywą o odnawialnych źródłach energii

 • ClientEarth

  Koalicja Klimatyczna i Fundacja ClientEarth Poland składają do Rzecznika Praw Obywatelskich skargę w sprawie dostępu społeczeństwa do sądu w sprawach ochrony środowiska.

 • ClientEarth

  Fundacja ClientEarth składa skargę do Komisji Europejskiej przeciwko rządowi polskiemu w sprawie rozbudowy elektrowni w Opolu i wdrożenia Dyrektywy CCS

 • ClientEarth

  Komentarz ClientEarth w sprawie wycofania się Polskiej Grupy Energetycznej z budowy nowych bloków w Elektrowni Opole

 • ClientEarth

  Łupkami w swobody obywatelskie

 • ClientEarth

  Zaniedbania polskiego rządu przy implementacji prawa unijnego przynoszą szkodliwe dla środowiska rezultaty w sprawie Elektrowni Opole

 • ClientEarth

  Oświadczenie ClientEarth w sprawie wyroku WSA w Gdańsku dotyczącego Elektrowni Północ

 • ClientEarth

  Fundacja ClientEarth Poland odpowiada Mikołajowi Budzanowskiemu, Ministrowi Skarbu Państwa

 • ClientEarth

  Odpowiedź na wypowiedź ministra Budzanowskiego o decyzji sądu dla PGE Opole 


 • ClientEarth

  Ignorując prawo Unii Europejskiej rząd zaniedbuje środowisko i zdrowie obywateli

 • ClientEarth

  Stanowisko ClientEarth dotyczące rozbudowy elektrowni Opole

 • ClientEarth

  Korzystna dla środowiska decyzja GDOŚ w sprawie inwestycji przeciwpowodziowych

 • ClientEarth

  Ustawa o odnawialnych źródłach energii najbardziej wspiera energetykę węglową

 • ClientEarth

  Stanowisko organizacji ekologicznych w sprawie działań dotyczących Elektrowni Opole

 • ClientEarth

  WSA uchylił decyzję środowiskową dla nowych bloków Elektrowni Opole

 • ClientEarth

  Nowa ustawa nie pomoże OZE