Artykuły archiwum

 • Powietrze w Małopolsce jest zanieczyszczone, Burmistrz Muszyny jest w błędzie – twierdzi Fundacja ClientEarth

  Raport “(O)cena powietrza w Polsce” Fundacji ClientEarth powstał w oparciu o badania i ocenę jakości powietrza przygotowaną przez Generalny i Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska, czyli państwowe instytucje odpowiedzialne za monitoring stanu środowiska w Polsce w ramach obowiązującego państwowego systemu oceny jakości powietrza.

 • „Walka o oddech” – Andrzej Bargiel walczy o czyste powietrze

 • Komunikat w sprawie wątpliwości dotyczących raportu “(O)cena powietrza w Polsce”

  24 grudnia: W odpowiedzi na sygnały docierające z niektórych miejscowości uzdrowiskowych Fundacja ClientEarth Poland zwraca uwagę, że żadna z tez raportu “(O)cena powietrza w Polsce” opublikowanego na naszej stronie internetowej w dniu 18 grudnia br. nie podważa aktualnego statusu uzdrowisk wymienionych w załączniku do tego rap

 • ClientEarth

  Cena złego powietrza

 • Słynące z wysokości sekwoje wieczniezielone

  Komunikat dotyczący wniosku o dopuszczenie do udziału w sprawie wycinki dębów

  Fundacja ClientEarth złożyła wniosek o dopuszczenie do udziału w charakterze uczestnika w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia w sprawie dotyczącej nielegalnej masowej wycinki starych dębów w gminie Wołczyn.

 • ClientEarth

  Czarny piątek dla Krakowa

 • ClientEarth

  7,5 miliarda złotych poszło z dymem

 • ClientEarth

  Ustawa o efektywności energetycznej wymaga nowelizacji

 • ClientEarth

  Nowa polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej: reguły gry są równie ważne jak poziom ambicji klimatycznych

 • ClientEarth

  Ryby wygrały z elektrownią

 • ClientEarth

  Nieudana transpozycja: ClientEarth o niezgodności Małego Trójpaku z dyrektywą o odnawialnych źródłach energii

 • ClientEarth

  Koalicja Klimatyczna i Fundacja ClientEarth Poland składają do Rzecznika Praw Obywatelskich skargę w sprawie dostępu społeczeństwa do sądu w sprawach ochrony środowiska.

 • ClientEarth

  Fundacja ClientEarth składa skargę do Komisji Europejskiej przeciwko rządowi polskiemu w sprawie rozbudowy elektrowni w Opolu i wdrożenia Dyrektywy CCS

 • ClientEarth

  Komentarz ClientEarth w sprawie wycofania się Polskiej Grupy Energetycznej z budowy nowych bloków w Elektrowni Opole

 • ClientEarth

  Łupkami w swobody obywatelskie

 • ClientEarth

  Zaniedbania polskiego rządu przy implementacji prawa unijnego przynoszą szkodliwe dla środowiska rezultaty w sprawie Elektrowni Opole

 • ClientEarth

  Oświadczenie ClientEarth w sprawie wyroku WSA w Gdańsku dotyczącego Elektrowni Północ

 • ClientEarth

  Fundacja ClientEarth Poland odpowiada Mikołajowi Budzanowskiemu, Ministrowi Skarbu Państwa

 • ClientEarth

  Odpowiedź na wypowiedź ministra Budzanowskiego o decyzji sądu dla PGE Opole 


 • ClientEarth

  Ignorując prawo Unii Europejskiej rząd zaniedbuje środowisko i zdrowie obywateli

 • ClientEarth

  Stanowisko ClientEarth dotyczące rozbudowy elektrowni Opole

 • ClientEarth

  Korzystna dla środowiska decyzja GDOŚ w sprawie inwestycji przeciwpowodziowych

 • ClientEarth

  Ustawa o odnawialnych źródłach energii najbardziej wspiera energetykę węglową

 • ClientEarth

  Stanowisko organizacji ekologicznych w sprawie działań dotyczących Elektrowni Opole