EUTR archiwum

  • Unia Europejska przeciwko nielegalnej wycince: wdrażanie rozporządzenia EUTR

    Aktualności dotyczące wdrażania EUTR – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 z dnia 20 października 2010 r. ustanawiającego obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna.