Zanieczyszczenie powietrza archiwum

 • ClientEarth

  Tylko nowelizacja oczyści nam powietrze

 • ClientEarth

  NSA przyjrzy się krakowskiej uchwale antysmogowej

 • ClientEarth

  Posłowie dali samorządom narzędzia do walki z brudnym powietrzem

 • ClientEarth

  Sąd Najwyższy Wielkiej Brytanii nakazał rządowi podjąć natychmiastowe działania służące poprawie czystości powietrza.

 • ClientEarth

  Organizacje pozarządowe: rząd zamiast pisać programy powinien podjąć walkę z brudnym powietrzem

 • ClientEarth

  Krajowy Program Ochrony Powietrza nie oczyści nam powietrza

 • ClientEarth

  Komisja Europejska o krok od skargi na Polskę w sprawie przekroczonych norm jakości powietrza

 • Powietrze w Małopolsce jest zanieczyszczone, Burmistrz Muszyny jest w błędzie – twierdzi Fundacja ClientEarth

  Raport “(O)cena powietrza w Polsce” Fundacji ClientEarth powstał w oparciu o badania i ocenę jakości powietrza przygotowaną przez Generalny i Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska, czyli państwowe instytucje odpowiedzialne za monitoring stanu środowiska w Polsce w ramach obowiązującego państwowego systemu oceny jakości powietrza.

 • „Walka o oddech” – Andrzej Bargiel walczy o czyste powietrze

 • Komunikat w sprawie wątpliwości dotyczących raportu “(O)cena powietrza w Polsce”

  24 grudnia: W odpowiedzi na sygnały docierające z niektórych miejscowości uzdrowiskowych Fundacja ClientEarth Poland zwraca uwagę, że żadna z tez raportu “(O)cena powietrza w Polsce” opublikowanego na naszej stronie internetowej w dniu 18 grudnia br. nie podważa aktualnego statusu uzdrowisk wymienionych w załączniku do tego rap

 • ClientEarth

  Cena złego powietrza

 • ClientEarth

  Czarny piątek dla Krakowa

 • ClientEarth

  Nowa polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej: reguły gry są równie ważne jak poziom ambicji klimatycznych

 • ClientEarth

  Łupkami w swobody obywatelskie

 • ClientEarth

  Zaniedbania polskiego rządu przy implementacji prawa unijnego przynoszą szkodliwe dla środowiska rezultaty w sprawie Elektrowni Opole

 • ClientEarth

  Oświadczenie ClientEarth w sprawie wyroku WSA w Gdańsku dotyczącego Elektrowni Północ

 • ClientEarth

  Ignorując prawo Unii Europejskiej rząd zaniedbuje środowisko i zdrowie obywateli