ClientEarth

Tylko nowelizacja oczyści nam powietrze

Krakowska Uchwała zakazująca palenia paliw stałych na terenie miasta Kraków nie wejdzie w życie. 25 września, Naczelny Sąd Administracyjny uznał ją za niezgodną z prawem. Przyszłość krakowskiego powietrza jest teraz w rękach Prezydenta Dudy.
– Spór dotyczył niejasności brzmienia artykułu 96 prawa ochrony środowiska w zakresie uprawnień do wydawania tego rodzaju uchwał przez sejmiki województwa – komentuje wyrok Małgorzata Smolak. W swoim wyroku Sąd podkreślił jednak, że odnosi się wyłącznie do aktualnego brzmienia tego artykułu, więc nie rzutuje on na ocenę planowanej nowelizacji ani ewentualnych uchwał podjętych w przyszłości na jej podstawie – to bardzo dobra wiadomość – dodaje Smolak.

Na początku września tego roku z inicjatywy posła Tadeusza Arkita i przy poparciu Ministerstwa Środowiska, Sejm przyjął nowelizację prawa ochrony środowiska zmieniającą m.in. brzmienie artykułu 96. Nowa wersja usuwa wątpliwości dotyczące możliwości wprowadzenia przez sejmiki województw ograniczeń lub zakazów w zakresie spalania paliw lub norm dla instalacji grzewczych.

Teraz przyszłość czystego powietrza w Polsce leży w rękach Prezydenta. W związku z dzisiejszym wyrokiem Sądu, jeszcze mocniej apelujemy do Pana Prezydenta o jak najszybsze podpisanie ustawy – dodaje Smolak. Czeka na to tysiące mieszkańców Krakowa oraz innych miejscowości w Polsce – dodaje.

Udostępnij...
Share on Facebook! Tweet this! Share on LinkedIn! Email!

Obserwuj nas!

Nasze raporty w Twojej skrzynce!

Wszystkie nowe analizy i raporty prawne ClientEarth można bezpłatnie otrzymywać na swoje skrzynki e-mail.