Głos Wielkiej Brytanii ma duże znaczenie w Europie i na świecie, co daje jej potencjał bycia liderem inicjatyw na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu, zanieczyszczeniu środowiska i utracie bioróżnorodności. Nasi prawnicy starają się skłonić władze Wielkiej Brytanii do wdrożenia skutecznych regulacji środowiskowych na własnym obszarze oraz do wspierania działań proekologicznych na szczeblu globalnym.

Obserwuj nas!

Nasze raporty w Twojej skrzynce!

Wszystkie nowe analizy i raporty prawne ClientEarth można bezpłatnie otrzymywać na swoje skrzynki e-mail.