Głos Wielkiej Brytanii ma duże znaczenie w Europie i na świecie, co daje jej potencjał bycia liderem inicjatyw na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu, zanieczyszczeniu środowiska i utracie bioróżnorodności. Nasi prawnicy starają się skłonić władze Wielkiej Brytanii do wdrożenia skutecznych regulacji środowiskowych na własnym obszarze oraz do wspierania działań proekologicznych na szczeblu globalnym.

Obserwuj nas!

Newsletter (po angielsku)

Zapisując się do naszego Newslettera otrzymasz najnowsze informacje o naszej pracy oraz materiały i artykuły dotyczące środowiska, nauki i polityki.