a trunk

Wszyscy sfinansujemy nielegalne wycinanie Puszczy Białowieskiej

Komentarz organizacji pozarządowych w sprawie decyzji Trybunału Sprawiedliwości UE odnośnie wycinki w Puszczy Białowieskiej


Dziś Trybunał Sprawiedliwości nie tylko utrzymał lipcowy zakaz wycinki w Puszczy Białowieskiej. Zapowiedział również, że jeśli minister Szyszko nie zaprzestanie wycinki i wywózki drewna, grożą nam kary finansowe w wysokości 100 000 euro dziennie.

Jest to sprawa bezprecedensowa. Nigdy wcześniej Trybunał nie zagroził nałożeniem kar finansowych na tak wczesnym etapie postępowania.

Trybunał pokazał również, że nie przekonują go argumenty Ministra o konieczności wycinania drzew ze względów bezpieczeństwa. Trybunał zastrzegł, że argument o bezpieczeństwie może być używany tylko w odniesieniu do głównych dróg w Puszczy lub infrastruktury.

Minister Szyszko na początku tłumaczył wycinkę walką z kornikiem, obecnie właśnie względami bezpieczeństwa, choć ścinane są drzewa, które znajdują się w znacznej odległości od szlaków i dróg publicznych. Do wycinki używany jest ciężki sprzęt, który nie tylko usuwa drzewa, ale też dewastuje wszystko, co się znajduje w ich sąsiedztwie.

Jako koalicja organizacji pozarządowych (ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, Dzika Polska, Greenpeace, Greenmind, OTOP, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, WWF) apelujemy do Ministra Środowiska o natychmiastowe wstrzymanie cięć, wycofanie z Puszczy harwesterów, zaprzestanie wywózki drewna i ochronę unikatowej przyrody Puszczy Białowieskiej.

To niechęć ministra Szyszki do konstruktywnego dialogu na temat Puszczy Białowieskiej, ignorowanie przez niego stanowiska większości przedstawicieli polskiej i światowej nauki oraz znaczącej części społeczeństwa przy jednoczesnym łamaniu prawa unijnego zmusiły Trybunał do sięgnięcia po tak drastyczne środki, jak kary finansowe.

Z danych z nadleśnictw wynika, że od stycznia do końca sierpnia wycięto w Puszczy ponad 138 tys m3 – czyli około 140 tysięcy drzew, w tym dużą część w najstarszych częściach lasu. Narusza to nie tylko postanowienie Trybunału Sprawiedliwości, ale też wymogi ochrony strefowej UNESCO oraz zasady Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza Białowieska.

Koalicja Kocham Puszczę wyraża nadzieję, że minister Szyszko będzie przestrzegał postanowienia Trybunału. W przeciwnym razie, za bezprawne działania ministra Szyszki zapłacą wszyscy Polacy. Nie dość, że wycinany jest najcenniejszy las w Polsce, wbrew nauce, prawu i rozsądkowi, to kary będą płacone z państwowego budżetu, a więc z kieszeni każdego podatnika.

Udostępnij...
Share on Facebook! Tweet this! Share on LinkedIn! Email!

Powiązane artykuły

More from or

Court of Justice of the European Union

Ostatni etap prawnego sporu o Puszczę Białowieską

Dziś przed Trybunałem Sprawiedliwości UE odbyła się rozprawa, która ma rozstrzygnąć, czy minister Szyszko złamał prawo, podpisując aneks zwiększający wycinkę w Puszczy Białowieskiej. Jest to pierwsza i prawdopodobnie ostatnia rozprawa w sprawie głównej. Jej rezultat poznamy najprawdopodobniej już w pierwszych miesiącach 2018 roku.

Court of Justice

Q & A w sprawie rozprawy przed Trybunałem 12 grudnia

Q&A na temat rozprawy w Trybunale Sprawiedliwości w sprawie głównej (12 grudnia), czyli dotyczącej konkretnych naruszeń prawa w związku z wycinką w Puszczy Białowieskiej.

ants in the forest

Postępowania w Trybunale ws. Puszczy można było uniknąć

Obecnie nie można odwołać się do krajowego sądu, nawet jeśli drzewa wycinane są w państwowym lesie na podstawie dokumentu, który łamie prawo. Siedem organizacji pozarządowych wysłało skargę do Komitetu Aarhus na niezgodność ustawy o lasach z Konwencją z Aarhus, ratyfikowaną przez Polskę w 2003 roku.

a trunk

Wszyscy sfinansujemy nielegalne wycinanie Puszczy Białowieskiej

Dziś Trybunał Sprawiedliwości nie tylko utrzymał lipcowy zakaz wycinki w Puszczy Białowieskiej. Zapowiedział również, że jeśli minister Szyszko nie zaprzestanie wycinki i wywózki drewna, grożą nam kary finansowe w wysokości 100 000 euro dziennie.

Obserwuj nas!

Możesz pomóc

Wasze wsparcie pomaga nam za pomocą prawa chronić środowisko.