Czyste powietrze ma ogromne znaczenie zdrowotne. Każdego roku w Unii Europejskiej z powodu zanieczyszczenia powietrza umiera przedwcześnie ponad 400 000 ludzi. Problem dotyka wszystkich, jednak niektórzy – szczególnie dzieci i osoby starsze – są szczególnie narażeni na niebezpieczeństwo. ClientEarth walczy o prawo każdego człowieka do czystego powietrza.

 • słupy energetyczne na polu

  Rynek mocy może wygenerować nowe koszty osierocone

  Rządowy projekt w sprawie rynku mocy nie zawiera żadnych zabezpieczeń przed powstaniem kosztów osieroconych

 • Sąd uznał, że Zakopane bezprawnie pobiera opłatę miejscową

  Zakopane niezgodnie z prawem pobiera opłatę od turystów. Jest wyrok Sądu.

 • Nord Stream 2 – niepotrzebny i sprzeczny z prawem

  ClientEarth i Greenpeace złożyły uwagi w ramach konsultacji społecznych oceny oddziaływania na środowisko inwestycji, które trwały do wczoraj w Finlandii. Zdaniem ekologów budowa rurociągu stoi w sprzeczności do europejskiej polityki środowiskowej i długofalowych celów polityki klimatycznej, i jako taka nie powinna być realizowana.

 • Bułgaria skazana za brudne powietrze. Polska będzie następna?

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał 5 kwietnia Bułgarię winną naruszenia prawa unijnego z powodu wieloletnich przekroczeń stężeń pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu oraz braku podejmowania efektywnych działań naprawczych. Za kilka miesięcy, wyrok w podobnej sprawie – i najpewniej zbieżny z dzisiejszym – usłyszy polski rząd. – Polska, podobnie jak Bułgaria, została pozwana do Trybunału Sprawiedliwości za znaczne przekroczenia poziomów pyłów PM10.

 • Pracownicy

 • Agnieszka Liszka-Dobrowolska

 • Ilona Jędrasik

 • Oskar Kulik

 • Małgorzata Smolak

 • Agnieszka Warso-Buchanan

 • Michał Zabłocki

 • Polskie dokumenty

  Zanieczyszczenie powietrza archive:

 • Ministerstwo Energii za zakazem sprzedaży najgorszych paliw gospodarstwom domowym
 • Najgorsze paliwa stale w obrocie
 • Prawie 25 tys. podpisów pod skargą do KE na brudne powietrze
 • Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania w sprawie skargi do KE na stężenia B(a)P
 • Rozpoczyna się zbiórka podpisów pod skargą do KE na fatalną jakość powietrza w Polsce
 • Małgorzata Smolak na liście 50-ciu najbardziej wpływowych Polek
 • Co przyniesie nowy rok dla środowiska?
 • Zakopane chowa się za Trybunałem Konstytucyjnym
 • Małopolskie gminy robią za mało w sprawie smogu
 • Porozumienie paryskie wchodzi w życie
 • ClientEarth wygrał sprawę z brytyjskim rządem o plan ochrony powietrza
 • ClientEarth otrzymał nagrodę “Innowacyjnego prawnika” od redakcji Financial Times
 • Kraków walczy o czyste powietrze
 • Czeska Praga pozwana za brudne powietrze
 • Co instytucje publiczne przed nami ukrywają?
 • Trwa kampania billboardowa w Zakopanem – czy Burmistrz zdecyduje się na wprowadzenie uchwały antysmogowej?
 • „Zakopiański smog wita turystów”. Billboardy z takim hasłem stanęły na Krupówkach i przy wjeździe do miasta
 • Nie chcemy płacić za brudne powietrze w Zakopanem
 • Zbieramy podpisy pod apelem do władz Zakopanego o podjęcie skutecznych działań na rzecz poprawy jakości powietrza
 • Ze względu na złą jakość powietrza w strefie Wisła nie ma prawa pobierać opłaty miejscowej
 • Czas na samorządy! Podpis prezydenta pozwoli miastom i miasteczkom skutecznie walczyć z brudnym powietrzem
 • Tylko nowelizacja oczyści nam powietrze
 • NSA przyjrzy się krakowskiej uchwale antysmogowej
 • Posłowie dali samorządom narzędzia do walki z brudnym powietrzem
 • Sąd Najwyższy Wielkiej Brytanii nakazał rządowi podjąć natychmiastowe działania służące poprawie czystości powietrza.
 • Organizacje pozarządowe: rząd zamiast pisać programy powinien podjąć walkę z brudnym powietrzem
 • Krajowy Program Ochrony Powietrza nie oczyści nam powietrza
 • Komisja Europejska o krok od skargi na Polskę w sprawie przekroczonych norm jakości powietrza
 • Powietrze w Małopolsce jest zanieczyszczone, Burmistrz Muszyny jest w błędzie – twierdzi Fundacja ClientEarth
 • „Walka o oddech” – Andrzej Bargiel walczy o czyste powietrze
 • Komunikat w sprawie wątpliwości dotyczących raportu “(O)cena powietrza w Polsce”
 • Cena złego powietrza
 • Czarny piątek dla Krakowa
 • Nowa polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej: reguły gry są równie ważne jak poziom ambicji klimatycznych
 • Łupkami w swobody obywatelskie
 • Zaniedbania polskiego rządu przy implementacji prawa unijnego przynoszą szkodliwe dla środowiska rezultaty w sprawie Elektrowni Opole
 • Oświadczenie ClientEarth w sprawie wyroku WSA w Gdańsku dotyczącego Elektrowni Północ
 • Ignorując prawo Unii Europejskiej rząd zaniedbuje środowisko i zdrowie obywateli
 • Obserwuj nas!

  Newsletter (po angielsku)

  Zapisując się do naszego Newslettera otrzymasz najnowsze informacje o naszej pracy oraz materiały i artykuły dotyczące środowiska, nauki i polityki.