ClientEarth

Zaniedbania polskiego rządu przy implementacji prawa unijnego przynoszą szkodliwe dla środowiska rezultaty w sprawie Elektrowni Opole

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał w dniu dzisiejszym wyrok, którym oddalił skargę Fundacji ClientEarth dotyczącą rozbudowy Elektrowni Opole. Wyrok sądu nie zmienia naszej oceny sprawy, gdyż rząd nadal nie doprowadził do implementacji Dyrektywy CCS – regulacji unijnej służącej ochronie ludzi oraz środowiska.

Przy planach budowy nowych mocy węglowych, prawo Unii Europejskiej wymaga od organów władzy publicznej przeprowadzenia oceny możliwości zastosowania technologii wychwytywania dwutlenku węgla ze spalin (CCS).

Wraz z innymi polskimi organizacjami pozarządowymi, Fundacja ClientEarth uczestniczyła w ocenie oddziaływania na środowisko planów rozbudowy elektrowni węglowej w Opolu. Fundacja ClientEarth sprzeciwia się temu projektowi w jego obecnym kształcie, gdyż pomimo olbrzymiego wpływu przedsięwzięcia na środowisko i zdrowie, zastosowane technologie ochronne nie są wystarczające.

„Dzisiejszy wyrok potwierdza, iż zaniedbania jakich dopuścił się rząd, nie dostosowując na czas polskich przepisów do europejskiego prawa ochrony środowiska, mogą mieć fatalne konsekwencje dla stanu środowiska i zdrowia Polaków.” – stwierdził Robert Rybski, prawnik ds. klimatu i energii w ClientEarth.

„Dyrektywa ma kluczowe znaczenie by miks energetyczny Polski stał się nowoczesny. Tymczasem Fundacja ClientEarth jest zaniepokojona niepowodzeniem polskiego rządu we wdrożeniu dyrektywy do prawa krajowego”, powiedział Robert Rybski. „Ten brak może wprawiać w zakłopotanie, szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę, iż Polska ma przewodniczyć najbliższemu szczytowi COP19, międzynarodowej konferencji klimatycznej ONZ”.

Zgodnie z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, roczna emisja samego dwutlenku węgla z dwóch nowych bloków w Elektrowni Opole wyniesie ponad 9 mln ton, czyli będzie równa rocznej emisji CO2 ponad 3 milionów aut.

Niedoskonałość oceny oddziaływania na środowisko wynikała z faktu, iż rząd nie dostosował polskiego prawa do prawa unijnego – w szczególności w zakresie „dyrektywy CCS”.

Dla tak dużych elektrowni węglowych dyrektywa CCS wymaga przeprowadzenia oceny możliwości zastosowania systemu wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (tzw. „CCS-readiness”). Termin wprowadzenia do polskiego prawa obowiązku przeprowadzenia takiej oceny minął 25 czerwca 2011 roku. Biorąc pod uwagę, iż dyrektywa została przyjęta 23 kwietnia 2009 r., rząd miał ponad 3 lata na jej implementację, tymczasem nie została ona dokonana do dnia dzisiejszego.

Fundacja ClientEarth będzie dążyć do wypełnienia przez nową elektrownię wszystkich wymagań prawa ochrony środowiska w celu ochrony zdrowia Polaków oraz stanu środowiska. Fundacja ClientEarth wystąpi o sporządzenie uzasadnienia wyroku wydanego w dniu dzisiejszym. Decyzję o dalszych krokach podejmiemy po otrzymaniu odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem. Chcielibyśmy podziękować licznym polskim organizacjom pozarządowym, które wspomagały nas w trakcie postępowania.

Udostępnij...
Share on Facebook! Tweet this! Share on LinkedIn! Email!

Obserwuj nas!

Nasze raporty w Twojej skrzynce!

Wszystkie nowe analizy i raporty prawne ClientEarth można bezpłatnie otrzymywać na swoje skrzynki e-mail.