Zostało pięć dni na obronę Białowieży

Na najbliższy piątek, 27 maja, Ministerstwo Środowiska wyznaczyło termin rozpoczęcia wycinki Puszczy Białowieskiej. Jest to pominięcie głosu setek tysięcy Polek i Polaków, którzy apelowali o ochronę tego lasu, a także naruszenie prawa, o którym ClientEarth i sześć innych organizacji pozarządowych informowało w skardze do Komisji Europejskiej.

ClientEarth i sześć organizacji pozarządowych, które wniosły skargę, wystosowały list do Komisji, aby nakłonić ją do szybszego działania by ochronić ten unikatowy las.

– Rozpoczęcie intensywnej wycinki w Puszczy Białowieskiej będzie złamaniem prawa unijnego. Wycinka zdziesiątkuje ten najcenniejszy las w Europie. Poprzez działania prawne, Komisja może i musi udowodnić, że jest gotowa zapobiegać i karać naruszenia prawa chroniącego najcenniejsze miejsca przyrodnicze w Europie – mówi Agata Szafraniuk, prawniczka ClientEarth.

Komisja zapowiedziała już, że jest “zaniepokojona” zwiększoną wycinką Puszczy, która jest niezgodna z unijnym prawem.

Udostępnij...
Share on Facebook! Tweet this! Share on LinkedIn! Email!

Vlod007

Obserwuj nas!

Nasze raporty w Twojej skrzynce!

Wszystkie nowe analizy i raporty prawne ClientEarth można bezpłatnie otrzymywać na swoje skrzynki e-mail.